Geschillenregeling 

Geschillenregeling

Omgang binnen het kantoor

1. Indien een cliënt te kennen heeft gegeven uitdrukkelijk ontevreden te zijn over de wijze waarop AE Legal zijn belangen heeft behartigd, zal cliënt worden uitgenodigd om zijn klacht persoonlijk te komen bespreken. Door AE Legal zal ernaar worden gestreefd om de onvrede van cliënt weg te nemen, uiteraard voorzover mogelijk.

2. Indien cliënt niet in gesprek wenst te gaan, zal eerstens getracht worden cliënt telefonisch te bereiken en in uiterste geval per e-mail.

3. Van dit persoonlijk of telefonisch gesprek zal aantekening worden gehouden en de inhoud van het gesprek zal aan de cliënt worden bevestigd. Tevens zal in deze schriftelijke weergave van het gesprek worden aangegeven op welke wijze de onvrede van de cliënt zal of kan worden weggenomen.

4. Door AE Legal zal worden geëvalueerd op welke wijze een dergelijke onvrede van cliënt in de toekomst kan worden voorkomen. Van alle klachten zal door AE Legal een administratie worden bijgehouden, in welke zich bevinden een omschrijving van de klacht van cliënt en het verslag van de met de cliënt gevoerde bespreking.

Verwijzing

5. Mocht de cliënt duidelijk te kennen geven een klacht tegen de behandelend jurist te willen indienen zal de jurist aan cliënt de van belang zijnde adresgegevens van de Raad van Toezicht schriftelijk berichten.

6. Mocht de cliënt de jurist tevens aansprakelijk willen stellen voor eventuele schade als gevolg van het (nalatig) handelen door de jurist, dan zal deze aan cliënt berichten dat zij de aansprakelijkstelling zal doen toekomen aan de aansprakelijkheidsverzekeraar van het kantoor.